ABCommunications

ABCommunications

Arm Rus Eng

Տեսլական և Առաքելություն


  • Տեսլական
Դառնալ խոշոր դիվերսիֆիկացված միջազգային ընկերություն` առաջատար դիրքեր գրավելով և տեղական շուկայում, և համաշխարհային:


  • Առաքելություն
Ապահովել բարձրակարգ ծառայություններ` համատեղելով ստեղծագործ մոտեցումը, օպտիմալ գինը և հաճախորդների հետ փոխշահավետ համագործակցության կառուցումը: Շարունակական ձգտում իրականացնել հաճախորդների բոլոր պահանջները, արդարացնել և գերազանցել նրանց սպասելիքները: